KOMITET HONOROWY - 6. OKRM

Przejdź do treści
KOMITET HONOROWY
prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
dr n. med. Jan Ciećkiewicz
Ekspert w dziedzinie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof
Jacek Dębicki
Naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.
Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
prorektor ds. Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
dr n. med. Przemysław Guła

Jan Krzysztof
Naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
dr Aurelia Ostrowska
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej
płk lek. Zbigniew Aszkielaniec
Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
dr n. med. Małgorzata Popławska
Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
Wróć do spisu treści